1 Rooms 1 People 0 Extra Bed
1 Rooms
0 Extra Bed
1 People
0 Childs

Khách sạn giá tốt

ARISTO

số 3A Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
price / night
VNĐ 1,472,500
book now

CHARMING SAPA HOTEL

Số 1 Vườn Treo, Sapa , Vietnam
price / night
VNĐ 442,500
book now

KIM DO HOTEL

số 133 đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
price / night
VNĐ 1,582,500
book now

PHONG NHA LAKEHOUSE

Xóm Khương Hạ, Hưng Trạch, Bố Trạch, Phong Nha, Quảng Bình
price / night
VNĐ 312,500
book now

Địa điểm nổi bật

Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Đà Nẵng, Việt Nam

Hoi An, Quảng Nam, Việt Nam

Khe Cá, Hà Phong, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam

Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cảm nhận của khách hàng

Cẩm nang du lịch